zen

Alan Watts (1915 – 1973)

Alan Watts (1915 - 1973)Alan Watts was een Engels filosoof, schrijver, spreker, anglicaans priester, hoogleraar en beoefenaar van de vergelijkende godsdienstwetenschappen.

Hij verdiepte zich met name in de filosofie van zen, het boeddhisme en het taoïsme, en heeft met zijn werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de introductie en popularisering van Aziatische religie en filosofie in het Westen. [Bron: Wikepedia NL]

Alan Watts was profoundly influenced by the East Indian philosophies of Vedanta and Buddhism, and by Taoist thought, which is reflected in Zen poetry and the arts of China and Japan. After leaving the Church he never became a member of another organized religion, although he wrote and spoke extensively about Zen Buddhism, Hinduism, and Taoisim. Some American Buddhists criticized him for not sitting regularly in zazen, even though he recorded several guided meditations teaching a variety of mediation techniques. Alan Watts responded simply by saying: “A cat sits until it is done sitting, and then gets up, stretches, and walks away.”
[Bron: alanwatts.com]

  • Filosoferick reactie:

    Alan Watts vroeg aan zijn studenten ‘What would you like to do when money is no object?’ en kwam er zo achter dat niemand eigenlijk wist waarom hij studeerde. Men studeerde voor het hebben van een baan om geld te verdienen…maar niemand bleek bezig te zijn met zijn passie. Hij was overtuigd van het feit dat mensen die hun passie volgden altijd zouden slagen omdat zij heer en meester zouden zijn in hetgeen hun passie had.

Meld a.u.b. dode link(s)