WMD

De staat van Israel?

Truth About Israel – American Media Won’t Tell You – YouTube video 8:34

The truth about Israel is that it is a terrorist occupying state in palestine. Palestinians have every right to fight against occupation.

Israel en de Palestijnen…wat weten ‘wij’, eenvoudige (NOS 8 uur Journaal/RTL4 Nieuws) lieden, daar nu eigenlijk van? Weten wij van de hoed en de rand? En aan welke kant staan ‘wij’ eigenlijk? En gebaseerd waarop hebben wij deze kant gekozen?

Dat Israel spreekt van ‘zelfverdediging’ als palestijnen, de oorspronkelijke bewoners, ‘stenen’ of een ‘zelfgemaakte handgranaat’ gooien is natuurlijk niet anders dan vreemd te noemen. Israelische soldaten, tanks en sluipschutters bevinden zich op illegaal bezet gebied…dus van ‘zelfverdediging’ kan simpelweg geen sprake zijn.

Vreemd te noemen is ook dat er nooit wordt gesproken over ‘waarom palestijnen stenen gooien’.

De media spiegelt ons een vertekend beeld voor waardoor de meeste mensen inmiddels het idee hebben dat Israel het slachtoffer is. ‘Als er zelfgemaakte handgranaten worden gegooid naar israelische soldaten, dan moet Israel zichzelf toch verdedigen?!’…deze mensen vergeten echter de kern van de gehele zaak; De Westbank en Gaza zijn illegaal bezet door Israel! En het zijn juist de palestijnen die zichzelf verdedigen.

Werkelijk…

Israelische troepen worden illegaal bezet gebied ingestuurd, de bevolking alhier is het hier logischerwijs niet mee eens en komt in verweer…en dit wordt vervolgens door ‘de media’ doodleuk gepresenteerd als; ‘Israel aangevallen – 9 palestijnse doden’.

Hoe kan het toch dat de media de geschiedenis zo heeft verfromfraaid dat zelfs ogenschijnlijk intelligente mensen het niet meer dan logisch vinden dat Israel maar land blijft inpikken, joodse nederzettingen blijft bouwen en ondertussen een heel volk onderdrukt en uitmoord?

Hoe kan iemand dit rechtvaardigen?! Zijn dit soort mensen soms bang om voor ‘antisemiet’ te worden uitgemaakt? Want dit gebeurt bij schering en inslag. Elke negatief (objectief) geluid jegens Israel wordt meteen weggehoond als zijnde antisemitische prietpraat en ondertussen gaan de misdaden tegen de menselijkheid gewoon door.

Dat na de IIe W.O. een massale stroom van joden zich naar ‘Palestina’ begafen betekende natuurlijk niet dat de palestijnen zomaar vertrokken. Het was/is immers hun land. De britten hadden Palestina toendertijd al 30 jaar onder controle en hielden de joodse boot letterlijk en figuurlijk nog een tijdje af. Echter…in 1948 verlieten de britten Palestina en gaven zij de joden vrij spel om de staat Israel te stichten.

De arabieren pikten dit besluit niet, dat was voortgekomen uit ‘de United Nations Special Commission on Palestine (UNSCOP)’, en opperde dat de joden in Europa maar genoegdoening moesten krijgen voor het leed dat hen was aangedaan tijdens de tweede wereldoorlog. Rusland en Amerika erkennen de joodse staat vanaf het eerste moment, maar de arabieren gaan over tot aanval en een hevige oorlog volgt.

Buiten de gebruikelijke verschrikkingen die deze oorlog met zich meebracht bleek achteraf ook nog eens dat ‘Israel’ meer grondgebied had ingenomen dan door UNSCOP was overeengekomen.

Sindsdien zijn er hevige conflicten en doen ‘de joden’ er alles aan om de palestijnse bevolking te verdrijven en zelfs uit te moorden.

Zien we nu wat er gebeurd?

Kunnen we nu ook eindelijk, voor eens en voor altijd, vaststellen dat ‘de media’ geenszins objectief verslag doet van dit conflict? En dat zij slechts als propaganda machine opereren voor Israel en dus Amerika.

Dat Israel atoom-wapens en WMD’s (Weapons of Mass Destruction) heeft, waar geen IAEA inspecteur welkom is, en waarvan ‘officieel’ niets wordt bevestigd, is ook een teken aan de wand. Hoe hypocriet moet Amerika zijn om Iraq binnen te vallen onder het mom van ‘Saddam heeft WMD’s’, of in de nabije toekomst Iran; ‘want die willen een atoombom maken’, terwijl Israel wellicht meer van dit soort wapens heeft, bij voorbaat geen enkele inspectie toestaat en zelfs ‘whistleblowers’ inzake de atoom-capaciteiten decennia lang opsluit? (zie voor meer informatie over de whistleblowers de documentaire: ‘Dimona Nuclear Plant Israel’)

Nu weten wij dat men ons ‘antisemiet’ en meer van dit soort terminologie naar ons hoofd zal gooien, maar so be it. Was het een kwestie tussen ‘Friesland’ en ‘Drenthe’ en Drenthe gedroeg zich als Israel…dan hadden wij het opgenomen voor Friesland…maar ja…dat is nu niet het geval.

Ook steekt ons het feit dat als je ‘kwaad spreekt’ over bijvoorbeeld chinezen…belgen…of mexicanen for that matter…je wordt bestempeld als ‘racist’. Maar als je kwaad spreekt over ‘Israel’, of ‘joden’, dan ben je een ‘anti-semiet’. Het verschil is ons tot op heden niet duidelijk en geeft nogmaals aan hoe ons dogmatisch wordt voorgeschoteld dat Israel boven alles staat/gaat.

Dat er in de IIe W.O. een man genaamd Hitler wilde dat alle joden werden vernietigd was en is natuurlijk verschrikkelijk. Daar kan geen discussie over zijn. Maar dat er in de IIe W.O. 72 miljoen mensen zijn omgekomen (waarvan 42 miljoen burgers) en wij het nu alleen maar hebben over ‘6 miljoen joden’ is ook vreemd te noemen. Hoe komt dit toch?

Als we de aantallen doden die in kaart zijn gebracht bekijken op Wikipedia NL dan valt ons meteen op dat er onderscheid wordt gemaakt tussen ‘burgerslachtoffers’ en ‘joodse Holocaust slachtoffers’…waren de joodse holocaust slachtoffers niet ook ‘gewoon burgers’? Waarom wordt er continu over joden gesproken alsof zij anders of beter zijn dan de overige mens. Missen wij iets?

Wij zijn geenszins rascist of ‘antisemiet’, integendeel, wij zijn slechts ‘anti-hypocrisie’. En ‘anti illegaal bezetten van land’…zeker als ‘de bijbel’ hiervoor de enige motivatie lijkt. Want zeg nu zelf…als er geen bijbelse verhalen waren over joden en de staat Israel, dan hadden ‘joden’ helemaal geen recht op palestijns grondgebied en werd Israel wellicht wel bestempeld als agressor…en viel de wereld wel over de misdaden die dagelijks plaatsvinden.

Het is een sinister spel waarvan maar weinigen de regels kennen en bepalen en waarvan nog minder weten wanneer er een winnaar is.

Wij hopen met deze kwestie op Filosoférick enige informatie te hebben verschaft waardoor mensen deze zaak met andere ogen zullen bekijken.

Bekijk a.u.b. de hier genoemde video’s, maar zoek zeer zeker ook zelf uit hoe de vork in de steel zit.

ER VOLGEN SPOEDIG NOG ENKELE VIDEOS/DOCUMENTAIRES!

Meld a.u.b. dode link(s)