politiek

Het Grote Complot


NWO: Domino Effect – YouTube 1:41:10

Een programmaserie van Paul Jan van de Wint. Met Rob Muntz en Paul Jan van de Wint.

Psychologie, sociologie en politiek worden met elkaar verbonden door middel van feiten en analyses van grote internationale samenzweringen en machtsstructuren. De stelling is dat deze complotten als een logisch gevolg voortvloeien uit het menselijk gedrag en denken. Onze natuurlijke overlevingsdrang is de basis voor onze neiging tot lijfsbehoud en eigenbelang, waardoor de wereld is zoals die is. Ze gaan bewust voorbij aan de vraag of er wel complotten bestaan omdat dit programma de onontkoombaarheid ervan zal aantonen door middel van feiten en wetenschappelijk onderzoek. [Bron: YouTube]

  • Filosoferick reactie:

    Erg leuk gebrachte informatie over hoe de media, de pers omgaat met nieuws betreffende complotten.

Meld a.u.b. dode link(s)