Judy Wood

9/11: Dr. Judy Wood

Mensen die zich hebben verdiept in de gebeurtenissen op 11 september 2001 kennen Dr. Judy Wood waarschijnlijk wel. Haar viel op dat er na het ineenstorten van de Twin Towers en WTC Gebouw 7 geen evenredige hoeveelheid puin was overgebleven. Alle gebouwen zijn geheel tot stof vergaan.

Volgens Dr. Judy is dit veroorzaakt door ‘high energy weapons’. Wapens die ‘ons’ nog niet bekend zijn en die wij alleen uit science-fiction kennen.

What Transformed the WTC Buildings to DUST on 9/11? YouTube 2:45

Tijdens een presentatie die zij in 2012 op de Breakthrough Energy Movement conference in Nederland gaf liet zij o.a. videos zien van brandweermannen die de parkeergarages in de kelders van WTC Gebouw 1 moesten evacueren ‘voordat’ de toren was ingestort. Zij waren in de kelders toen de toren daadwerkelijk instortte…maar hebben het desondanks overleefd?! Een 110 verdiepingen tellend gebouw stort bovenop je in…en je overleefd het? Dit kan natuurlijk…als de toren niet instortte…maar tot stof is vergaan.
Daglicht? Geen Puin?

Toasted cars FDR drive kaartToasted cars
Ook heeft zij het over ‘toasted cars’ op ruim 1 mijl afstand van de TwinTowers. En dit is erg vreemd…auto’s en bussen die op een vreemde manier zijn verbrand ver van waar de daadwerkelijke ramp plaatsvond – Bekijk een selectie foto’s.

Dit zijn allemaal neveneffecten van de techniek die ervoor zorgde dat de torens instortte. Deze techniek kan worden beschreven als het ‘Hutchinson effect’.

Dr. Judy toont aan dat ‘Ground Zero’ bewijst dat niet ‘2 vliegtuigen’ de torens deden instorten, maar dat dit het gevolg is geweest van experimentele high-energy wapens.

‘Dustification’?
Op onderstaande afbeelding is frame-by-frame te zien hoe een column gaandeweg vergaat tot stof en verdwijnt. Dit kan gewoon niet zijn gebeurd doordat de toren instortte. En ja…wij gaan er momenteel van uit dat deze beelden echt zijn. Dr. Judy laat ook de video zien waaruit deze beelden zijn genomen. En als je bedenkt dat deze beelden echt zijn…kun je niet heen om het feit dat er dingen tot stof vergaan en simpelweg zijn verdwenen.
Dustification of columns

Zie ook deze HD video van het tot stof vergaan van grote brokstukken die naar beneden kwamen toen de torens instortte.

Hurricane Erin?
Dr. Judy heeft ook aangetoond dat er op deze bewuste dag een orkaan genoemd ‘Erin’ op New York afraasde. Vreemde is dat de route van de orkaan plotsklaps veranderd doordat de orkaan een u-bocht maakt en zich richting zee begeeft in plaats van richting Manhattan. Was de orkaan niet van haar route afgeweken dan had 11 september 2001 er heel anders uitgezien. Dan was er een orkaan aan de hand…en geen gekaapte vliegtuigen die zich in de o.a. de TwinTowers stortte.

Zou de orkaan zijn ‘weggestuurd’ om de aanslagen te laten plaatsvinden? Was de orkaan het gevolg van experimentele wapens? Hoe het ook zij…de weerberichten op deze ochtend reppen met geen woord over ‘hurricane Erin’ terwijl elke orkaan altijd groot in het nieuws is. Zeker als deze op New York afstevent.
Hurricane Erin op 11 september 2001

Er is natuurlijk veel meer informatie over de orkaan ‘Erin’.

Dat de torens niet zijn ingestort maar tot stof zijn vergaan klinkt helemaal niet zo vreemd meer wanneer je alles hoort en ziet dat Dr. Judy is opgevallen en in kaart heeft gebracht. Ook is het leuk te weten dat zij de ‘small nucleair bombs’ theorie van Dimitri Khalezov en de ‘Thermite’ theorie van Dr. Steven Jones onderuit haalt.

Bekijk onderstaande presentatie voor een goed beeld van haar bevindingen:
Dr. Judy Wood – Breakthrough Energy Movement conference in Holland 2012 – YouTube 2:24:58

  • Filosoferick reactie:

    De sfeer wordt allengs grimmiger…

Meld a.u.b. dode link(s)