Jean Baudrillard

Jean Baudrillard (1929 – 2007)

Jean Baudrillard (Reims, 20 juli 1929 – Parijs, 6 maart 2007) was een Franse socioloog, mediawetenschapper, cultuurcriticus en postmodern filosoof.

Baudrillard stelde dat de mens het contact met de echte wereld is verloren: hij creëert een beeld van de wereld aan de hand van wat hij in de media ziet, hoort en leest. Het kennen van de werkelijkheid is niet meer gebaseerd op onze eigen ervaring maar op de waarheid die gecreëerd wordt door film, televisie en andere media. De realiteit staat aldus lijnrecht tegenover de illusie die door de beeldcultuur gecreëerd wordt. Hij noemde dat ‘hyperrealiteit’ waarmee hij aangaf dat we in een betekenisloze wereld komen te leven. Naar Baudrillard kan je bijvoorbeeld stellen dat het onveiligheidsgevoel van de burger niet zozeer ontstaat door de eigen ervaringen van de burger maar hem/haar ingeprent wordt door de media. De leugen van het beeld wordt zo absoluut dat ze resulteert in de “moord op de realiteit”. De ‘simulacrumtheorie’ (schijnbeeldentheorie) van Baudrillard plaatst de realiteit lijnrecht tegenover de door de beeldcultuur gecreëerde illusie. Zelfs de kunst ontsnapt niet aan die hyperrealiteit: een kunstwerk wordt niet meer bekeken vanuit zijn esthetische waarde maar als genaamtekend voorwerp waardoor de verzamelaar zich onderscheidt van anderen.

Het werk van Baudrillard stelt een aantal belangrijke vragen aan de educators: wat is het verschil tussen educatie en het werven van nieuwe verbruikers? Worden educatieve omgevingen niet opgenomen in een commerciële sfeer waar de codes en symbolen van de consumentenmaatschappij overheersen? Leidt het vormingswerk naar een democratische samenleving of naar naar educatie tot levenslange consumptie? Wanneer wordt educatie ‘edutainment’? Zijn scholen en vormingsorganisaties geen instrument geworden om onze cultuur te transformeren tot een consumentencultuur?
[Bron: socius.be]

 

 

  • Filosoferick reactie:

    Jean Baudrillard…erg interessante man! Lees a.u.b. meer over hem elders op het web.

    De hierboven vermelde video van een lezing door Rick Roderick gaat dieper in op het werk van Jean Baudrillard. Rick praat over ‘hyperreality‘ en over hoe ‘wij’ door de media een andere werkelijkheid krijgen voorgespiegeld dan de daadwerkelijke en welke consequenties dit allemaal heeft.

Meld a.u.b. dode link(s)