Individualisering

PANOPTICON – Documentaire over jouw privacy!

Panopticon – Documentaire over jouw privacy! (57:14)

PANOPTICON is een documentaire van 60 min, die laat zien hoe en waarom jouw privacy enorm onder druk staat. Zeer goede Nederlandse documentaire.

De principes van een Panopticon zijn:

  • Individualisering: Elk individu heeft een vaste plaats en ziet geen medebewoners.
  • Volledige zichtbaarheid van het geïsoleerde individu: Het individu wordt gezien zonder zelf te zien. Hij is object van informatie en wetenschap.
  • Asymmetrische machtsrelatie met de opzichter: Het gebouw is zo geconstrueerd dat de opzichter de individuen ziet, maar zij hem niet, sterker, zij vermoeden zijn aanwezigheid alleen maar.
  • Machtsmaximalisering: Het is onnodig dat er permanent een opzichter is. Het besef dat men gecontroleerd kan worden, verzekert rust en orde. Individuen passen hun gedrag aan, omdat zij gezien kunnen worden.
  • Een Panopticon voelt nauwelijks als onderdrukkend aan.

Deze principes komen uitgebreid aan de orde in de documentaire. Met interviews van o.a. internet-journalist Alexander Klöpping, onderzoeksjournalist Brenno de Winter, internet-denker Rob van Kranenburg en strafpleiter Inez Wezki [Bron: earth-matters.nl]

  • Filosoferick reactie:

    Erg interessant! En nederlandstalig.

Meld a.u.b. dode link(s)