FEMA coffins

Jane Burgermeister – Pandemic update 25-07-12

Jane Burgermeister – Pandemic update 25 June 2012 – YouTube video 15:06

 • Filosoferick reactie:

  Tsja…we nemen natuurlijk alle info in eerste instantie met een ernstige korrel zout. Maar als we Jane horen kunnen we toch niets anders doen dan bedenken dat het de gruwelijke waarheid is dat ‘big pharma’ (de pharmaceutische industrie) druk doende is iedereen gevaccineerd te krijgen.

  Dit natuurlijk voor geldelijk gewin…maar ‘depopulatie’ lijkt ons in dit geval ook geen vreemde reden.

  Zij heeft het o.a. over hoe ‘Alex Jones’, ons allen bekend, haar niet toeliet in zijn radio-show, ondanks dat zij was uitgenodigd door zijn eigen redactie. Zij verteld dat zij op het afgesproken moment klaar zat bij de telefoon, maar zij werd niet gebeld?! Alex is dus ook niet te vertrouwen (hier komen we nog op terug in een apart item!).

  Ook heeft zij het over ‘FEMA-coffins’, die er zouden zijn om alle doden na een vaccinatiegolf te kunnen herbergen. Weten wij nog van de FEMA kampen en 10.000en plastic doodskisten?

  Ook heeft zij het over Ewa Kopacz, de voormalige minister van Volksgezondheid in Polen, die weigerde om heel Polen te laten vaccineren met een niet veilig vaccin. Enkele dagen nadat zij dit publiekelijk op televisie bekend had gemaakt stortte een vliegtuig neer met daarin Lech Kaczynski, de president en Ewa Kopacz en 94 andere politici en hoogwaardigheidsbekleders…Toeval? Zie YouTube fragment: Polish Health Ministry Mrs Ewa Kopacz gives speech in Polish Parliament on serious issues with swine flu vaccines safety. 5th Nov 2009.

  Kijk, maar bovenal luister, a.u.b. naar de video’s genoemd in deze kwestie.

Meld a.u.b. dode link(s)

FEMA kampen

FEMA – Federal Emergency Management AgencyFEMA – Federal Emergency Management Agency

“FEMA’s mission is to support our citizens and first responders to ensure that as a nation we work together to build, sustain, and improve our capability to prepare for, protect against, respond to, recover from, and mitigate all hazards.” [Bron: www.fema.gov]

Ooit van gehoord?

FEMA is ontstaan vanuit een idee van Dick Cheney en Donald Rumsfeld. Zij wilden een ‘nood regering’ paraat hebben voor het geval de bestaande regering niet meer in staat was te regeren vanwege oorlog of andere factoren. Een organisatie als FEMA moest dan ‘de regering overnemen’.

Feitje: de dag vóór 11 september 2001 was ‘FEMA gestationeerd in New York voor oefeningen de dag erna’. De dag erna werd dus 11 september 2001. Toeval?

Maar oke…de laatste tijd is FEMA niet meer in opspraak over hun aanwezigheid (betrokkenheid) bij de aanslagen op 11 september maar om een geheel andere reden. FEMA heeft verspreid over heel Amerika grote kampen gebouwd. Kampen die erg lijken op concentratiekampen en waarvan sommige zijn voorzien van ‘10.000en plastic doodskisten’.

Hurricane Katrina victimsFEMA was een op zichzelf staande organisatie tot G.W. Bush in 2003 besloot dat het handiger zou zijn als FEMA onder Homeland Security zou vallen. Vanaf dat moment ging alle aandacht voornamelijk uit naar ‘the war on terrorism’. Toen vervolgens in 2005 orkaan Katrina New Orleans had verwoest had de toenmalige FEMA director, Michael Brown, een gesprek met G.W. Bush waarin hij duidelijk maakte dat 90% van de bevolking in New Orleans hulp nodig had. Gezien de omvang van deze ramp verwachtte Brown dat onmiddelijk alle registers opengetrokken zouden worden om de mensen in New Orleans te helpen. Er gebeurde echter niets…Het betrof immers een natuurramp, een orkaan, en geen terroristische aanslag.

2 jaar na de ramp woonden nog 76.000 mensen in FEMA barakken. Deze barakken kwamen toen in opspraak vanwege het ‘hoge gehalte formaldehyde’ waardoor kinderen bloedneuzen kregen en mensen doodziek werden.

Het lijkt ons duidelijk dat de prioriteiten van FEMA niet liggen bij het ‘helpen’ van mensen in nood.

FEMA kamp wachttoren

De FEMA kampen zijn allemaal omgeven door wachttorens en hoge hekken met prikkeldraad die er duidelijk staan om mensen binnen te houden. Enige dat nog ontbreekt aan de talloze FEMA kampen zijn de bewakers…en gevangenen.

Mensen die in de buurt wonen van zo’n FEMA kamp weten alleen dat het kamp er is, maar waarom en voor wie is hen ook niet duidelijk (gemaakt). Dit geeft dus ruimte voor speculatie en het internet gonst ervan.

 • Relevante links:
 • Camp Fema
  YouTube Video 1:29:38
  “Camp FEMA is an excellent documentary which exposes the sinister and covert operations of FEMA and the Dept. of Homeland Security working in conjunction the executive branch of our government through something called Continuity of Government, are secretly readying internment/prison camps which has been coined FEMA CAMPS. The corrupt mega news media and politicians do not like to admit this in operation, but theit actions ,and the evidence, shows differently.” [Bron: YouTube]
 • Flying over FEMA site
  YouTube Video 1:25
  Slechts om een idee te geven van hoe een FEMA kamp er uitziet.
  Gefilmd vanuit een helicopter.
 • Obama Justifies FEMA imprisonment of civilians!
  YouTube Video 7:42
 • www.campfema.com
  When will martial law be declared? Will you go quietly?
 • Filosoferick reactie:

  We kunnen natuurlijk niet ontkomen aan IIe W.O. ideeën. Beelden van grote kampen waar uitgehongerde mensen in barakken wachten op hun einde.

  Een naar idee.

  Nu mijn idee: Deze FEMA kampen zijn er om evacuees op te vangen. Evacuees vanuit grote steden die door een biologische of chemische aanval of zelfs een atoombom(?) onbewoonbaar zijn geworden. De ‘10.000en doodskisten’ zijn er voor hen die het tot een kamp hebben gered om vervolgens te sterven aan de gevolgen van een biologisch wapen. Vandaar ook dat de kisten van kunststof zijn…die kunnen waarschijnlijk luchtdicht worden afgesloten.

  Heeft iemand misschien een ander idee over deze FEMA kampen?

  Hoe dan ook…de FEMA kampen verdienen aandacht en mogen we niet uit het oog verliezen.

Meld a.u.b. dode link(s)