Brave New World

Aldous Huxley (1894-1963)

Aldous Huxley (1894-1963)

Aldous Huxley is wellicht het meest bekend van zijn boek ‘A Brave New World’ dat werd gepubliceerd in 1932

“De sciencefiction-roman beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. De mensen zijn gezond en gelukkig, oorlog en armoede kennen ze niet. In die zin lijkt het werk eerder een utopie dan een dystopie, zij het op ironische wijze, want traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.

In het voorwoord dat Huxley in 1946 toevoegde, omschrijft hij het thema als “the advancement of science as it affects human individuals”. Het thema is dus niet de vooruitgang van de wetenschap als zodanig; het is de vooruitgang van de wetenschap voor zover deze menselijke individuen raakt.” [Bron: Wikipedia NL]

  • Filosoferick reactie:

    Aldous Huxley is een schrijver die te vergelijken is met George Orwell die ons ‘1984’ bracht. Huxley had het net als Orwell over dat de mens niet vrij is en had zwartgallige toekomstvisies die heden ten dage allemaal lijken uit te komen.

    Huxley werd bij ons onder de aandacht gebracht doordat zijn boek ‘A Brave New World’ vaak werd genoemd in onze eindeloze speurtocht op het internet 🙂

Meld a.u.b. dode link(s)