Chemtrails

Chemtrails Amsterdam 2013Wat zijn ‘Chemtrails’? Chemtrails zijn de witte vliegtuigsporen die je in de lucht ziet verschijnen als een vliegtuig overvliegt en die lang, veel te lang blijven hangen. En vaak blijft het niet bij een enkel spoor maar verschijnen er meerdere sporen die een patroon vormen. Het valt nauwelijks iemand op en wordt iemand erop gewezen dan is de reactie meestal; ‘Schiphol is toch vlakbij?

Wij doen hier ons best duidelijk te maken waar het precies over gaat.

Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen hetgeen men denkt te weten van en over ‘vliegtuigsporen’ en hetgeen zich daadwerkelijk afspeelt in de blauwe lucht boven ons.

Verschil tussen ‘Contrails’ en ‘Chemtrails’?
Het woord Contrail is een samenvoeging van ‘condensation’ en ‘trails’ en omschrijft de uitlaatgassen die een vliegtuig achterlaat. De tot ieders verbeelding sprekende witte rooksporen achter een overvliegend vliegtuig. Vliegtuigen verbranden namelijk Kerosine om de motoren draaiende te houden en hierdoor ontstaat condens. De vochtigheid van deze condens bepaalt hoe lang een Contrail zichtbaar is. De duur varieert van enkele minuten tot maximaal een minuut of 20.
[Bron: wijwordenwakker.org]

Een ‘Chemtrail’ daarentegen blijft vaak uren of langer hangen en bestaat niet uit enkel alleen condens ontstaan door Kerosine-verbranding, maar, na is gebleken, uit een scala aan chemische (afval)stoffen. Deze Chemtrails dalen neer op het bespoeide gebied en richten zo schade aan flora en fauna aan en dus onze volksgezondheid.

Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden ‘chemical’ (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail. Het betreft het proces waarbij chemische stoffen moedwillig in de atmosfeer worden gebracht bijvoorbeeld om klimaatsverandering tegen te gaan.
[Bron: Wikipedia NL]

Tsja…Chemtrails…
Even zo sceptsich waren wij natuurlijk ook…in den beginne. Vreemdgenoeg bleef dit onderwerp ons interesseren en hebben wij inmiddels vele malen met eigen ogen mogen aanschouwen hoe er ook Chemtrails boven Amsterdam e.o. worden verspreid.

Volgens hieronder genoemde Wikipedia pagina is de term ‘Chemtrail’ afkomstig uit complottheorieen. Theorieen die beweren dat ‘de overheid’ chemische stoffen verspreid.

De volgende uitgangspunten worden genoemd:

  • Beïnvloeden van het weer, klimaat of milieu
  • Het verstoren van militaire opsporingssystemen. In militair verband worden vanuit vliegtuigen soms grote hoeveelheden polymeerdeeltjes met een opgedampte laag metaal uitgesproeid (antiradarsneeuw), met het doel radarsignalen te ontregelen
  • Het beïnvloeden en daarmee onderwerpen van bevolkingsgroepen
  • Het uitvoeren van een selectie op mens of dier (uitroeien van zwakke individuen, eugenetica)
  • Oefeningen in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering. Uit een Brits overheidsrapport uit 2002 blijkt dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden chemicaliën (waaronder zink- en cadmiumverbindingen) en bacteriën over de Britse bevolking zijn uitgesproeid als chemtrails via vliegtuigen als onderdeel van een geheim militair programma in het kader van biologische oorlogsvoering
  • Bescherming van elektronisch dataverkeer tegen kosmische straling

[Bron: Wikipedia NL]

Een lijstje dat voldoende stof doet opwaaien lijkt ons.

Chemtrails niets nieuws onder de zon
Het fenomeen Chemtrails is volgens dit Wikipedia-lijstje dus al een oude met als enige verandering een nieuwe benaming. Als pas in 2002 blijkt dat er ‘tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden chemicaliën over de Britse bevolking zijn uitgesproeid’ kunnen we dan uberhaupt wel bedenken wat er zal blijken in 2050(?!).

Het ‘beinvloeden van’ en ‘(onschuldig) experimenteren met’ het weer is een veelgenoemde reden als men de overheid vraagt naar waarom of wat er wordt gesproeid als er Chemtrails worden waargenomen. Het mag natuurlijk niet regenen tijdens de Olympische Spelen en meer ‘wetenschappelijke redenen’. Inmiddels komen echter talloze onafhankelijke onderzoekers naar voren met een heel ander verhaal. Uit vele onderzoeken is namelijk gebleken dat er chemische stoffen in deze Chemtrials zitten die een negatief effect hebben op de natuur en dus ons, de mens.

Bekijk (natuurlijk na verder gelezen te hebben): GeoEngineering & Chemtrails op Filosoférick om een goed beeld te krijgen van wat Chemtrails nu eigenlijk zijn en doen.
(Bekijk a.u.b. ook de overige videos die op de zojuist genoemde pagina te vinden zijn)

Het is natuurlijk typisch te noemen dat de MSM hier geen enkele ruchtbaarheid aan geeft en ons entertained met het ‘verkeerd voorspellen van het weer’, voetbal en Lady Gaga. Is ‘het besproeien van dichtbevolkte gebieden’ geen nieuws? Werkt o.a. Gerrit Hiemstra doodleuk mee aan de cover-up van iets dat iedereen gewoon kan zien als hij maar af en toe naar boven kijkt?

Hoe het ook zij. Sinds wij omhoog kijken zien wij Chemtrails. Niet dagelijks, maar zeker wekelijks valt dit ons op. Vertrouwende op het idee dat wij nu het verschil begrijpen tussen Contrails en Chemtrials zijn wij erg onder de indruk van de frequentie waarmee wij lijken te worden besproeid. Ook de wirwar van patronen die worden gemaakt met Chemtrails wijkt duidelijk af van hoe Contrails zich manifesteren. Het is daadwerkelijk aan de hand!

Wij begrijpen dat het moeilijk is om enerzijds te bevatten dat regeringen op deze manier met hun bevolking omgaan en anderzijds dat je besproeid wordt met chemicaliën. Maar van zij die hun kop in het zand steken wordt de kont ook nat dus het onderwerp dient toch onder de aandacht te komen.

Als na het lezen van deze uitleg nog niet helemaal duidelijk is wat Chemtrails zijn en dat deze schadelijk zijn voor flora, fauna en dus volksgezondheid dan horen wij graag wat er ontbreekt.

‘Hoog! Sammy kijk omhoog! Sammy!’

Bezoek voor een overtuigend beeld a.u.b. ook de hieronder genoemde links.

Reageer a.u.b.:

Opgegeven emailadres wordt niet zichtbaar op de website! Verplichte velden *